Prezydium

 

Andrzej Paulus

Prezes

 

Grzegorz Pytel

 Leszek Brzoza

Aleksandra Kolorz

Janusz Majda

Rajca Cezary

Jarosław Macionczyk

Szelong Michał

Lazar Robert