Komunikaty

Komunikat Komisji ds.Dyscypliny

16/09/2022 19:47

Komunikat Komisji ds.Dyscypliny- kary orzeczone w dniu 16.09.22r.