Podokręg

UCHWAŁY ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO ZPN Z 28 CZERWCA

4/07/2022 12:00

W dniu 28.06.2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego ZPN.


Zarząd przyjął następujące uchwały:

1. Uchwała Nr 31/22/Z w sprawie zmian w Regulaminie Ramowym rozgrywek w piłkę nożną i zatwierdzenia załączników (Zmiany w Regulaminie Ramowym)

- maksymalnie dwóch zawodników spoza Unii Europejskiej może być uprawnionych do zespołu IV ligi i niższej klasy seniorskiej - po spełnieniu wymagań równoczesne występy bez dodatkowych zgód
- 14-latek w seniorach po spełnieniu 4 kryteriów /na podstawie uchwały PZPN/
- zmiana zasad łączenia gry w kilku drużynach klubu /na podstawie uchwały PZPN/
- zmiana godziny rozpoczęcia meczów bez zgody klubu - w ligach A1, B1 i B2 oraz I lidze C1, C2, D1 i D2 od 10:00

 

2. Uchwała Nr 31/22/Z w sprawie zmian w Regulaminie Ramowym rozgrywek w piłkę nożną i zatwierdzenia załączników (Załącznik nr 1 do Ramowego - wytyczne)

- czas gry w D1 2x40 minut, a w D2 2x35 minut

 

3. Uchwała Nr 31/22/Z w sprawie zmian w Regulaminie Ramowym rozgrywek w piłkę nożną i zatwierdzenia załączników (Załącznik nr 2 do Ramowego - awanse i spadki)

- baraże z 2. miejsca o awans do Klasy Okręgowej lub decyzja Podokręgu dot. zasad awansu (np. bezpośredni awans)
- 16 drużyn w I lidze B1 i 14 drużyn w II lidze B1; od wiosny w III lidze B1 4 grupy po 3 Podokręgi
- awans z Ligi B2 do I ligi B1 po zakończeniu sezonu
- 10 drużyn w I lidze C1, C2, D1 i D2 od rundy wiosennej
- baraże o 3 miejsca pomiędzy zespołami z 2. miejsc z III ligi D2 o awans do nowo tworzonej I ligi D2

 

4. Uchwała Nr 32/22/Z w sprawie zatwierdzenia regulaminów na sezon 2022/2023 (Regulamin Pucharu Polski mężczyzn w sezonie 2022/2023 - załącznik nr 1)

- czas wyłonienia drużyn z Podokręgów do 30 kwietnia 2023
- zwycięzcy na szczeblu Podokręgu otrzymają 2.000 zł, zwycięzca na szczeblu Śląskiego ZPN 40.000 zł, a finalista 10.000 zł

 

5. Uchwała Nr 32/22/Z w sprawie zatwierdzenia regulaminów na sezon 2022/2023 (Regulamin Pucharu Polski kobiet w sezonie 2022/2023 - załącznik nr 2)

- czas wyłonienia drużyny na szczebel centralny do 9 października 2022
- zwycięzca rozgrywek na szczeblu Śląskiego ZPN otrzyma 5.000 zł, finalista 2.000 zł, a drużyny, które odpadły w półfinałach po 1.000 zł

 

6. Uchwała Nr 32/22/Z w sprawie zatwierdzenia regulaminów na sezon 2022/2023 (Regulamin rozgrywek kobiecych w sezonie 2022/2023 - załącznik nr 3)

- 14-latka w seniorkach po spełnieniu 4 kryteriów /na podstawie uchwały PZPN/
- maksymalnie dwie zawodniczki spoza Unii Europejskiej mogą być uprawnione do IV ligi - po spełnieniu wymagań równoczesne występy bez dodatkowych zgód

 

7. Uchwała Nr 32/22/Z w sprawie zatwierdzenia regulaminów na sezon 2022/2023 (Program Pro Junior System w rozgrywkach Klasy Okręgowej i Klasy A w sezonie 2022/2023 - załącznik nr 4)

 

8. Uchwała Nr 32/22/Z w sprawie zatwierdzenia regulaminów na sezon 2022/2023 (Regulamin programu "Gra poza unifikacją" na sezon 2022/2023 - załącznik nr 5)

 

9. Uchwała Nr 33/22/Z w sprawie zatwierdzenia podziału IV ligi

 

10. Uchwała Nr 34/22/Z w sprawie składu Komisji Rozgrywek Śl. ZPN

 

11. Uchwała Nr 36/22/Z w sprawie zatwierdzenia tabeli ekwiwalentów sędziowskich na zawodach Śl. ZPN, obowiązującej od 01.07.2022 r.

 

12. Uchwała Nr 37/22/Z w sprawie zasad obsady sędziowskiej w rozgrywkach od U-11 do U-6

 

13. Uchwała Nr 43/22/Z w sprawie zasad używania i wykorzystywania emblematu Śląskiego Związku Piłki Nożnej         / kolory /