Aktualności

Ruszyły zapisy na kurs trenerski UEFA C

13/02/2023 11:39

Komisji Szkolenia Podokręgu Rybnik zaprasza do zapisywania się na kurs trenerski UEFA C.

Kurs zostanie uruchomiony, jeżeli zapisanych będzie 32 chętnych uczestników.


Na kurs można zapisać się tylko i wyłącznie poprzez konto, które należy utworzyć na stronie pzpn24.pzpn.pl

Kandydatem na kurs trenerów UEFA Grassroots C może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
 - ma ukończone 18 lat,
 - posiada minimum wykształcenie średnie,
 - legitymuje się stażem zawodniczym w rozgrywkach OZPN / ZPN dowolnego szczebla, potwierdzonym przez macierzysty Związek Piłki Nożnej, lub stażem pracy pedagogicznej z dziećmi potwierdzonym przez pracodawcę,
 - przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,
-  złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.

 Uzyskanie licencji UEFA C umożliwia prowadzenie zespołów dziecięcych w przedziale wiekowym od 4 do 12 lat a także zespołów seniorskich do Klasy A włącznie.

Zgodnie z  Uchwała nr III/29 z dnia 9 lutego 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej Zgodnie Z Wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA 2020 oraz Karty Grassroots UEFA, w szczególności z § 4 pkt 3 h) przypominamy o obowiązku zamieszczenia przez uczestników aplikujących na kursy na swoich profilach:                          

  - Futsal C,

- GRASSROOTS C/UEFA C,

- UEFA B,

-UEFA Elite Youth B,

na swoich profilach skanu zaświadczenia ukończenia kursu online safeguarding children.

Szkolenie „safegaurding children” jest bezpłatne i dostępne  w języku polskim na platformie on-line na stronie pod adresem. https://uefa-safeguarding.eu/ .

Po utworzeniu konta indywidualnego obowiązkowe jest uczestnictwo w kursie „Ochrona dzieci dla trenerów”

Koszt kursu :

1000 z netto (+VAT) 1230 zł brutto

50 zł brutto – kurs pierwszej pomocy (w przypadku osób, które nie posiadają takiego zaświadczenia – płatne w dniu szkolenia)

Za kurs wystawiane są faktury.