Aktualności

Kurs UEFA B

26/02/2024 10:45

Komisji Szkolenia Podokręgu Rybnik zaprasza do zapisywania się na kurs trenerski UEFA B.Kurs zostanie uruchomiony, jeżeli zapisanych będzie 32 chętnych uczestników.


Na kurs można zapisać się tylko i wyłącznie poprzez konto, które należy utworzyć na stronie pzpn24.pzpn.pl

Kandydatem na kurs trenerów UEFA B może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
1. posiada ważną licencję UEFA Futsal B, UEFA C lub GRASSROOTS C oraz
2. ukończyła kurs i posiada dyplom Grassroots C, UEFA C lub UEFA Futsal B minimum 1 (jeden)
rok przed rozpoczęciem kursu UEFA B,
3. lub Zawodnik posiadający udokumentowany staż zawodniczy minimum 5 lat na poziomie III ligi
lub dawnej IV ligi (ma możliwość rozpoczęcia kształcenia bezpośrednio od kursu UEFA B) i
4. pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.