Prezydium

 

Andrzej Paulus

Prezes

Leszek Brzoza 

V-ce Prezes

Grzegorz Pytel

Aleksandra Kolorz

Janusz Majda

Rajca Cezary

Jarosław Macionczyk

Szelong Michał

Lazar Robert